ISO 9001

ČO JE CIEĽOM SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY – ISO 9001?

zavedenie poriadku do spoločnosti v oblasti:

 • „papierov“ (riadenie dokumentácie a záznamov),
 • v delení si zodpovedností a právomocí, kompetencií (nemôžu byť zodpovední všetci za všetko),
 • riadení výroby, resp. poskytovaní služby (riadenie procesov),
 • hľadania nových zákazníkov a možností, tak aby boli s Vami nad mieru spokojní (hodnotenie spokojnosti zákazníka),
 • hľadania dodávateľov, pre ktorých ste partner (nakupovanie, hodnotenie dodávateľov),
 • pri pokrivkávaní, ale i napredovaní spoločnosti (interný audit, zlepšovanie).

KOMU JE SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY ISO 9001 URČENÝ?

Systém manažérstva kvality a s ním súvisiaca norma ISO 9001 prislúcha všetkým podnikateľským odvetviam. Táto norma sa dá uplatniť vo všetkých odvetviach rovnako, tzn. v počítačovom priemysle, automobilovom priemysle, potravinárskom, finančných inštitúciách, zdravotníctve alebo službách.

VÝHODY PRE ORGANIZÁCIE S CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMOM MANAŽÉRSTVA KVALITY ISO 9001:

 • riadenie procesov – činností;
 • stanovenie a hodnotenie efektívnosti pracovných činností;
 • zabezpečovanie súladu s príslušnou legislatívou v oblasti ochrany dát a informácií;
 • stanovenie a preskúmavanie požiadaviek zákazníka;
 • redukcia nákladov spôsobených chybami v procese;
 • rast konkurenčnej schopnosti organizácie na domácom aj zahraničnom trhu;
 • získanie konkurenčnej výhody pri verejnom obstarávaní a v rôznych tendroch;
 • rast povedomia, odborný rast a motivácia zamestnancov;
 • zvýšenie dôveryhodnosti a imidžu organizácie z pohľadu zákazníkov, štátnej správy a ostatných partnerov.
Kontakty

ASTRAIA Certification, s.r.o.

Navštívte nás:
Priezračná 39,
949 01 Nitra,
Slovenská Republika

Volajte: +421-915-470 107
Píšte: astraia@astraia.sk

Všetky kontakty

Najnovšie články